hranaté potrubie

Trouby, odskoky a přechody

Hranaté potrubí

Trouby, odskoky a přechody

Provedení přírub hranatého potrubí

Zpracovávaný materiál

Trouba čtyřhranná rovná

TR A × B / L

Délka hrany / tloušťka stěny

Provedení

Odskok čtyřhranný

OD A × B / L – U

Délka hrany / tloušťka stěny

Provedení

Odskok čtyřhranný stranový

OS A × B / L – U - V

Délka hrany / tloušťka stěny

Provedení

Nástavec čtyřhranný

NC A × B / L

Délka hrany / tloušťka stěny

Nástavec čtyřhranný na kruhové potrubí

NK A × B / L – øD

Délka hrany / tloušťka stěny

Nástavec čtyřhranný s rádiusem

BOTA A × B / L – R

Délka hrany / tloušťka stěny

Přechod

PR A × B – A1 × B1 / L

Délka hrany / tloušťka stěny

Provedení

Přechod na kruhové potrubí

PŘK A × B – øD / L

Délka hrany / tloušťka stěny

Provedení

Záslep

Z A × B

Délka hrany / tloušťka stěny

Provedení