príslušenstvo

Příslušenství

Příslušenství

Provedení přírub hranatého potrubí

Výfuk přímý

VP A × B / L

Provedení

Výfuk šikmý

VS A × B / L

Provedení

Regulační klapka jednolistá

KH A × B – o

Provedení

Regulační klapka hranatá

RK A × B – o

Provedení

Protidešťová žaluzie

PDZ A × B – p – S

Provedení

Buňkový tlumič hluku

GX A × B / L

Popis

Kulisa tlumiče hluku

TH U A / L – p

Popis

Tlumící vložka (dilatace)

TV A × B

Krabice pro vířivé vyústky
(krabice pro anemostaty)

KR A – f – p - øD

Provedení

Krabice