Vyroba objekt

Technologies

The company has the latest technology for manufacturing ventilation ducts.

CONTACT Us

Technical equipment

S  rostoucím odbytem a rozšiřujícím se sortimentem produktů se přizpůsobujeme rostoucím požadavkům na modernější technologie. Technologickým vybavením disponujeme do takové míry, že v případě výpadku jakéhokoliv technologického zařízení (například kvůli neplánovanému servisnímu zásahu) nebude výroba omezená, a to díky tomu, že v  případě výpadku zařízení dokážeme jeho funkce okamžitě zastoupit jiným technologickým celkem. Tím pádem nejsou ohrožené dohodnuté termíny dodávek pro zákazníky a je to také jeden z  faktorů, který nás činí spolehlivým partnerem pro spolupráci.

PRODUCTION LINES AND TECHNOLOGIES

Automatická linka na čtyřhranné potrubí SWAH LCP02

Toto zařízení je určené pro automatickou výrobu čtyřhranného vzduchotechnického potrubí. Je navrženo tak, aby bylo možno potrubí vyrábět s velkou efektivitou na co nejmenším prostoru.